Puisi ini untuk mengingatkan kita semua

Menyesal
Pagiku hilang sudah melayang
Hari mudaku sudah pergi,
Sekarang petang datang membayang,
Batang usiaku sudah tinggi

Aku lalai di hari pagi
Bila lengah di masa muda,
Kini hidup meracun hati,
Miskin ilmu, miskin harta

Ah, apa gunanya kusesalkan
Menyesal tua tiada berguna
Hanya menambah luka sukma
Kepada yang muda kuharapkan
Atur barisan di hari pagi
Menuju ke arah padang bakti

Oleh : Ali Hasjmy